Taxpayers vs population

Die las op belastingbetalers in Suid-Afrika raak al swaarder. Verskeie faktore dra hierby toe, waarvan die grootste seker die feit is dat die bevolking waaraan die regering dienste moet lewer vinniger groei as die aantal belastingbetalers van wie die regering belasting kan hef. Indien daar nie dringend aandag gegee word aan die probleem van ʼn…

Read More