Bewaringslandbou kan mielie-opbrengste hupstoot gee

Bewaringslandbou

Mielieboere wat geenbewerking of bewaringslandbou op hul plase wil toepas sal kan baat uit heelwat beter opbrengste tydens droër seisoene, omdat hierdie boerderymetodes hulle toelaat om aanplantings heelwat digter te doen.

So sê dr Stephano Haarhoff, wat pas sy doktorsgraad in agronomie aan die Universiteit Stellenbosch (US) verwerf het. Sy studieleiers was dr Pieter Swanepoel en prof Nick Kotzé van die US Departement Agronomie.

Hy het in sy navorsing gekyk na die invloed wat plantdigtheid en rywydte het op droëland-mielieproduksie in geenbewerkings- en bewaringslandboustelsels in Noordwes en Oos-Vrystaat. Hy reken egter dat besproeiingsboere van die beginsels wat uitgelig is sal kan oorweeg.

Bewaringslandbou is ‘n omvattende benadering van grond- en gewasbestuur wat die langtermyn volhoubaarheid van boerderystelsels ten opsigte van winsgewendheid en die behoud van die omgewing voorstaan.

“Met bewaringslandbou word agronomiese beginsels toegepas soos geenbewerking, die diversifikasie van gewasse, die voortdurende onderhoud van ‘n grondbedekking deur gewasse of oesreste, en die integrasie van lewende hawe in ‘n plaassisteem,” vertel dr Haarhoff, wat as kleingraannavorsings- en ontwikkelingslandboukundige in die Paarl werk. “Dit kan baie uitdagend wees, want soveel hang af van wisselende grond- en klimaatstoestande.”

“Die sukses van bewaringslandbou en geenbewerking is slegs moontlik wanneer al hierdie agronomiese praktyke saam toegepas word,” waarsku hy.

In Suid-Afrika word droëland-mielieproduksiestelsels gekenmerk deur intensiewe grondbewerking, en die uitsluitlike aanplanting van mielies jaar na jaar. Dit lei dikwels tot grootskaalse gronderosie, met hulpbronne soos water en voedingstowwe in die grond wat nie optimaal benut word nie.

“Boere volg nog dikwels agronomiese praktyke wat op verouderde navorsing gebasseer is,” sê dr Haarhoff. “Nuwe mieliekultivars en verbeterde plantertegnologie maak dit deesdae vir hulle moontlik om anders te dink oor die langtermyn volhoubaarheid van hul boerderystelsels, deur byvoorbeeld bewaringsboerdery te oorweeg.”The full article is for subscribed members only. To view the full article please subscribe. It’s FREE!Log In Register

Print Friendly, PDF & Email

Please share this article with your friends!

Related Articles

All
 • All
 • Awards
 • Business
 • Crops
 • Education
 • Energy
 • Featured Article
 • Finance
 • Health
 • Hospitality
 • Human Resources
 • Irrigation
 • Latest News
 • Lifestyle
 • Livestock
 • Recipes
 • Soil
 • Under cover farming
 • Water
Agriculture transformation

The COVID-19 recovery is a chance to transform global agriculture

The COVID-19 crisis has highlighted the risks of unhealthy diets and the extreme fragility of the global food system. It disproportionately affects people who are...
Container management

Why Container Management Matters

Plastic polymers such as high-density polyethylene (HDPE) are extremely valuable as packaging materials for a wide range of commodities because they are light (in mass),...
Agro-processing

Opportunities in Agro-Processing

The article intends to highlight the many opportunities within the agro-processing industry for agricultural engineers to assist small and medium scale agro-processing entrepreneurs with entering...
Posted in ,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Advertisements