Boer van die Maand: Die Mostert-familie

Die Mosterts

Ons kuier in die Junie uitgawe by die Mostert-familie van Dassenvaley Bpk van Philadelphia. Die boerdery word bedryf deur Tobie en Hanlie Mostert en hul twee seuns Nicol en Johan.

Die Mostert-familie boer al sedert 1891 op die plaas. Tobie vertel, “My oupagrootjie, Klaas Mostert het in 1891 die plaas Dasvlei gekoop. Met die jare het my oupa, Tobie Mostert, en my pa, Nicol Mostert, grond bygekoop en toe my seuns, Nicol en Johan bygekom het, het ons nog ‘n stuk grond bygekoop.

Toe ek by my pa oorgeneem het, was daar net die saaiery, melkery, skaap en varke. Mettertyd het ek grond bygehuur en in 2000 het ek begin met die wingerd en het ook die vleisbeeste gekry. Vandat die seuns bygekom het, het ons die boerdery heelwat uitgebrei veral wat die melkery en die vleisbeeste betref.”

Bestuur en besluitneming

Tobie is oorhoofs in beheer en sê, “Deesdae doen ek net wat ek wil”. Hanlie werk in die kantoor en behartig al die finansies. Nicol is in beheer van die saaiery, skaapboerdery en die varke. Hy word bygestaan deur Rabe Pienaar wat die bestuurder van die skaap-en varke afdeling is. Johan is in beheer van die melkery, wingerd en vleisbeeste. Hy word bygestaan deur Andrew Rabie as melkerybestuurder en Henriëtte Matthys as wingerdbestuurder.

Andrew Rabie, Johan Mostert, Tobie Mostert, Hanlie Mostert, Nicol Mostert en Rabe Pienaar

Vir groot kapitale uitlegte en groot besluitnemings sit al vier saam om ‘n tafel. Wat die daaglikse bestuur en besluitnemings van elke afdeling betref, neem Nicol en Johan elk die besluite oor die afdeling waarvoor hul verantwoordelik is. Nicol verduidelik, “Elke Maandag oggend 07:00 kom ek, Johan, my pa en ma in die kantoor bymekaar met die plaasbestuurders. Dan word die week se beplanning gedoen. Verder werk ons met ‘n Whatsapp groep en telefone.”The full article is for subscribed members only. To view the full article please subscribe. It’s FREE!Log In Register

Author

[printfriendly]

Please share this article with your friends!

Related Articles

All
 • All
 • Awards
 • Business
 • Crops
 • Education
 • Energy
 • Featured Article
 • Finance
 • Health
 • Hospitality
 • Human Resources
 • Irrigation
 • Latest News
 • Lifestyle
 • Livestock
 • Recipes
 • Soil
 • Under cover farming
 • Water
WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.