The Purpose of Financial Statements

Financial statements

Financial statements are a written record of the financial performance and business activities of a given company. Financial statements are usually audited by accountants, government agencies, independent firms, etc. This is done to ensure transparency and accuracy when reporting the financial position, performance and changes in financial position of an enterprise for taxes, financing or…

Read More

Toekomsvisie vir ‘n eenvoudige en effektiewe belastingsisteem

Vereenvoudigde belastingsisteem

Die titel is gebore uit die agtergrond van ‘n komplekse belastingsisteem wat tans bestaan uit sy verskeie belasting wetgewings wat gereeld aangepas moet word om bv. moontlike belastingontduiking te keer, asook die hele proses om die verskillende tipe belastings in te vorder vanaf die belastingpligtige op die regte datum te doen. Soos enige besigheid, het…

Read More

Where there is a professionally drafted will, there is a way

last will and testament

A professionally drafted will is undoubtedly the single most important legal document one can possess. Unfortunately, the value thereof is often overlooked and misconstrued by many. Statistics show that around 86% of South Africans die without leaving a valid will. The risks of not having a properly drafted will is unmeasurable and can detrimentally affect…

Read More

Belasting, die las raak al swaarder

Taxpayers vs population

Die las op belastingbetalers in Suid-Afrika raak al swaarder. Verskeie faktore dra hierby toe, waarvan die grootste seker die feit is dat die bevolking waaraan die regering dienste moet lewer vinniger groei as die aantal belastingbetalers van wie die regering belasting kan hef. Indien daar nie dringend aandag gegee word aan die probleem van ʼn…

Read More